UKS Orlik Przemyśl

Programy realizowane przez UKS Orlik Przemyśl

Uks Orlik Przemyśl realizuje i jest beneficjentem programów Ministerstwa Sportu i Turystki:
• „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”
• „Program klub 2023”
• Program certyfikacji szkółek piłkarskich
. Program „Mikro Granty”
Udział w tych programach wymaga od nas zaangażowania i czasu. Każdy wniosek jest analizowany pod względem formalnych jak i merytorycznym. Przyznane dofinansowanie musi byc tez realizowane zgodnie z podpisaną umową, następnie rozliczone zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Dzięki srodkom pozyskanym przez nasz klub, dzieci maja możliwość zająć na odpowiednim poziomie i odpowiednich warunkach. Pomaga to rownież zmniejszyć obciążenia finansowe dla rodziców. Dziękujemy wszystkim za wsparcie
Fundacja Orły Sportu
Ludowe Zespoły Sportowe
Ministerstwo Sportu i Turystyki