UKS Orlik Przemyśl

Walne Zebranie członków UKS Orlik Przemyśl

W dniu 12.06.2020 w hotelu Gloria odbyło sie Walne Zebranie członków UKS Orlik Przemyśl. W zebraniu udział m.in Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, Przewodniczący Rady Miasta Maciej Kamiński, wiceprzewodniczący Rober Bal, przewodniczący komisji sportu Bartłomiej Barczak, radni miasta Przemyśla, dyrektor POSiR. W trakcie zebrania zarząd klubu przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019. Zebranie udzieliło absolutoriom Zarządowi za rok 2019. W trakcie zebrania miało miejsce historyczne wydarzenie dla przyszłości sportu w Przemyślu. Podpisano porozumienie między UKS Orlik Przemyśl a UKS 16 Przemyśl. Wierzymy, ze wspólna umowa jest początkiem szerszej współpracy dla dobra dzieci i młodzieży w Przemyślu.