UKS Orlik Przemyśl

Programy MSiT realizowane przez UKS Orlik Przemyśl

Uks Orlik Przemyśl realizuje i jest beneficjentem programów Ministerstwa Sportu i Turystki:
• sport wszystkich dzieci – „wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”
• „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”
• „Program klub 2022”
• Program certyfikacji szkółek piłkarskich
Udział w tych programach wymaga od nas zaangażowania i czasu. Każdy wniosek jest analizowany pod względem formalnych jak i merytorycznym. Przyznane dofinansowanie musi byc tez realizowane zgodnie z umowa podpisana z MSiT a następnie rozliczone zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Dzięki srodkom pozyskanym przez nasz klub, dzieci maja możliwość zająć na odpowiednim poziomie i odpowiednich warunkach. Pomaga to rownież zmniejszyć obciążenia finansowe dla rodziców. Dziękujemy wszystkim za wsparcie