UKS Orlik Przemyśl

Regulamin Międzynarodowego Turnieju Twierdza Przemyśl 2022 U-10

Regulamin Międzynarodowego Turnieju Twierdza Przemyśl 2022 U-10

Regulamin Międzynarodowego Turnieju Twierdzy Przemyśl 2022 U-10

  1. Zawodnicy rozgrywają spotkanie w ilości zawodników: 6+1.
  2. Mecz trawa 20 minut bez przerwy.
  3. Mecze rozgrywane będą na boiska o wymiarach zgodnymi z przepisami Certyfikacji PZPN:

– Przemyśl: Boisko 1, Boisko 2, Boisko 3, Boisko 4.

– Arłamów: Boisko 1, Boisko 2, Boisko 3.

  1. Udział w rozgrywkach mogą brać zawodnicy wyłącznie zgłoszenie na kartach zgłoszeniowych i zaakceptowanych przez Komisję Gier Turnieju przed rozpoczęciem pierwszego spotkania.
  2. Występ zawodnika nieuprawnionego będzie skutkował przyznaniem walkoweru dla drużyny przeciwnej 3:0.
  3. Wszelkie skargi odnośnie rozgrywania spotkanie kierujemy przed, lub maksymalnie do 5 minut po zakończonym spotkaniu. Skarga zostanie rozpatrzona w trybie natychmiastowym przez Przewodniczącego Komisji Gier.
  4. Turniej rozgrywany jest w dwóch fazach: wstępna i finałowa.
  5. W fazie grupowej: 3 grupy po 9 drużyn.

W fazie finałowej: 4 grupy:

– LIGA MISTRZÓW będzie liczyła 8 drużyn, które finały rozgrywać będą na boisku w Arłamowie (awans 1-2 z każdej z grup + dwie drużyny z 3 miejsc z najlepszym bilansem punktowych i bramkowym)

– LIGA EUROPY będzie liczyła 7 drużyn, które mecze rozgrywać będą w Przemyślu (awanse miejsc z fazy grupowej 3,4,5).

– LIGA KONFERENCJI będzie liczyła 6 drużyn, które mecze rozgrywać będą w Przemyślu (awanse miejsc z fazy grupowej 6-7)

– PUCHAR POLSKI będzie liczył 6 drużyn, które mecze rozgrywać będą w Przemyślu (awanse miejsc z fazy grupowej 8-9).

  1. O miejscu w tabeli decyduje w pierwszej kolejności liczba punktów, w drugiej różnica bramek, w trzeciej mecz bezpośredni.
  2. W przypadku niewłaściwego zachowania na boisku, Komisja Gier rozstrzygnie czy należy przerwać zawody. Karą za naruszenie przepisów może być: upomnienie, walkower, bądź wykluczenie z turnieju.