940x200

 

„UKS ORLIK PRZEMYŚL przyłączył się do portalu www.wspieramyklub.pl, którego celem jest wspieranie i popularyzacja polskiego sportu. Portal ten wspiera finansowo i merytorycznie kluby i organizacje sportowe oraz samych sportowców. Jest to pierwszy taki portal w Polsce, który swoimi zyskami dzieli się z nami – czyli klubami zrzeszonymi. Organizacje zrzeszone w platformie internetowej wspieramyklub.pl poprzez aktywność na swoich profilach będą otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości 70% zysków netto platformy do podziału pomiędzy siebie.

Portal ten oprócz korzyści finansowych udostępnia swoim użytkownikom dostęp do najciekawszych informacji ze świata sportu, newsy autorskie, agencyjne, z klubów i organizacji sportowych, zestawienia, fotografie, materiały filmowe, etc. umożliwia promocję klubów oraz talentów z różnych dyscyplin sportowych. Kluby i organizacje sportowe poprzez swoją aktywność na portalu stworzą atrakcyjne miejsce dla potencjalnych partnerów biznesowych , którzy chcą docierać z reklamą do odbiorców poprzez portal, jak również świadczyć usługi dla klubów i organizacji sportowych zrzeszonych w portalu.